Μόνωση Ταρατσών

HYROOF HYBRID PU WATERPROOFING PU ROOF COATING

HyRoof Hybrid PU is a hybrid elastomeric waterproofing roof coating, new technology based on acrylic polyurethane emulsion. It forms a highly elastic, seamless membrane, offering excellent protection from moisture and standing water up to 10 years.

€5.00 incl tax

VITO FOR ROOFS

Waterproof Insulating Paint for Roofs Waterproofing acrylic paint, with high elasticity for roofs. It is an economic and reliable waterproofing solution. It has good adhesion to any structural surface. It exhibits high resistance to adverse weather conditions, UV radiation and temperature changes.

€11.00 incl tax

DUROVIT

Transparent solvent-based acrylic undercoat. Waterproofs surfaces and allows them to “breathe”. It has excellent adhesion, penetrates into porous surfaces and is an ideal undercoat for final coating with acrylic and emulsion paints.

€5.80 incl tax

HYROOF PRIMER HYBRID PU

HyRoof Primer is α hybrid water-based primer, ideal for priming surfaces to be sealed with HyRoof Hybrid PU.

€15.90 incl tax

VITACRYL PAINT FOR ROOFS

Elastomeric insulating paint for Roofs Excellent waterproofing acrylic paint, with high elasticity for roof waterproofing. Its high standard formula withstands extreme weather conditions remaining “elastic” over time. It has good adhesion to any structural surface.

€4.90 incl tax

Ταινία πολυεστερικού οπλισμού hyroof

Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδροροές.

€7.90 incl tax